KEBUTUHAN pagar tidak hanya pada keamanan. Dalam mendatangkannya memerlukan faktor estetika satu rumah. Ke-2 peranan ini dapat searah seandainya dibuat dengan ciri-ciri serta keperluan pemilik rumah. Dalam membuat bentuk pagar, faktor material jadi aspek terpenting yang tentukan nilai estetikanya. Ada banyak material inti yang sekarang ini banyak digunakan untuk bikinRead More →